Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 50 osób,  w tym 33 kobiety i 17 mężczyzn.

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej – 10 osób. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Gratulujemy!

Od 25 kwietnia 2017 roku osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zapraszamy do podpisywania umów o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych. O szczegółach poinformujemy telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp. Sygnatura Razem ocena
1 04/HAJ/2017 85
2 21/HAJ/2017 81,5
3 27/BIE/2017 80
4 41/BIE/2017 79
5 30/HAJ/2017 76,5
6 46/HAJ/2017 76
7 10/HAJ/2017 76
8 12/BIE/2017 75,5
9 27/HAJ/2017 75
10 21/BIE/2017 74,5
11 16/BIE/2017 74,5
12 33/HAJ/2017 72,5
13 06/HAJ/2017 71,5
14 26/HAJ/2017 71,5
15 31/HAJ/2017 71
16 25/HAJ/2017 71
17 37/HAJ/2017 70,5
18 34/BIE/2017 70
19 09/HAJ/2017 68,5
20 45/HAJ/2017 68,5
21 11/HAJ/2017 67
22 05/HAJ/2017 67
23 01/BIE/2017 67
24 24/HAJ/2017 66,5
25 14/HAJ/2017 66,5
26 35/HAJ/2017 65,5
27 09/BIE/2017 65,5
28 33/BIE/2017 65
29 19/HAJ/2017 65
30 25/BIE/2017 64,5
31 37/BIE/2017 63,5
32 04/BIE/2017 63
33 29/BIE/2017 62,5
34 30/BIE/2017 62,5
35 06/BIE/2017 62
36 23/BIE/2017 62
37 42/HAJ/2017 62
38 13/BIE/2017 62
39 24/BIE/2017 60,5
40 07/HAJ/2017 59,5
41 31/BIE/2017 59
42 01/HAJ/2017 58,5
43 P/0612/17 57
44 03/HAJ/2017 56,5
45 20/HAJ/2017 56,5
46 07/BIE/2017 55
47 39/BIE/2017 54,5
48 22/BIE/2017 53,5
49 29/HAJ/2017 53,5
50 17/BIE/2017 53

 

Lista rezerwowa

lp. sygnatura Razem ocena
1 03/BIE/2017 58
2 34/HAJ/2017 55,5
3 11/BIE/2017 55
4 28/BIE/2017 55
5 14/BIE/2017 54
6 41/HAJ/2017 53
7 38/HAJ/2017 52,5
8 16/HAJ/2017 52,5
9 22/HAJ/2017 52
10 18/BIE/2017 52