Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, w ramach Działania 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poszukujemy 4 ekspertów – Członków Komisji Oceny Wniosków, którzy będą odpowiedzialni za ocenę formalną i merytoryczną wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Ocena wniosków będzie się odbywać na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2017 do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00 roku przyjmujemy Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w projekcie „Startuj w biznesie. Subregion bielski”.

Dokumenty można składać osobiście w: Czytaj dalej Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego