Aktualizacja listy rezerwowej

Informujemy, że uzupełniliśmy i zaktualizowaliśmy listę rezerwową projektu. Na listę rezerwową zostały dopisane kolejne osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji, z powodu braku miejsc, nie znalazły się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ani na liście rezerwowej. Uzupełnienia dokonano wg malejącej liczby punktów w ramach dostępnych miejsc na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa z dnia 16 maja 2017 – zaktualizowana i uzupełniona

lp. sygnatura Razem ocena
1 34/HAJ/2017 55,5
2 11/BIE/2017 55
3 28/BIE/2017 55
4 14/BIE/2017 54
5 16/HAJ/2017 52,5
6 22/HAJ/2017 52
7 05/BIE/2017 51,5
8 36/HAJ/2017 51
9 35/BIE/2017 50,5
10 15/BIE/2017 50,5

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 50 osób,  w tym 33 kobiety i 17 mężczyzn.

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej – 10 osób. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Czytaj dalej Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa