Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 50 osób,  w tym 33 kobiety i 17 mężczyzn.

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej – 10 osób. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Czytaj dalej Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa