Czym są podatki pośrednie?

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to specyficzna grupa podatków, w skład której wchodzą podatek VAT i podatki akcyzowe od tytoniu, alkoholu i energii. Czym odznaczają się te pojęcia? Czego dotyczą pośrednie podatki?

Podatki pośrednie

Okazuje się, że system podatku VAT obejmuje usługi i towary nabywane oraz sprzedawane w celach konsumpcyjnych i użytkowych na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o akcyzowe podatki, tutaj mamy do czynienia z użytkowaniem lub sprzedażą pewnych wyrobów. Pamiętajmy o tym, że działania legislacyjne UE mają na celu wpłynąć na koordynację i ujednolicenie przepisów, które dotyczą VAT i akcyz od alkoholu, tytoniu i energii. To pozwoli zapewnić odpowiednie funkcjonowanie ryku wewnętrznego. 

Podatek VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Obejmuje sprzedawców i nabywców, gdyż wartość doliczana jest do wartości netto. Mechanizm ten powoduje, że wysokość podatku jest przerzucana na nabywcę. Niezwykle istotne jest to, że podatek wprowadzany jest po kolei na każdym etapie produkcyjnym. Przedsiębiorca w tym przypadku płaci wysokość zależną od wartości sprzedaży netto. Może też odliczyć podatek VAT w sytuacji, gdy ma to związek z działalnością opodatkowaną. Zasady jasno wskazują, że podatek powinien być neutralny dla przedsiębiorcy, gdyż nie jest on ostatecznym konsumentem. 

Podatki pośrednie

Podatki akcyzowe

Podatek akcyzowy to kolejny przykład podatku pośredniego. Nie ma on charakteru powszechnego, co jest różnicą w porównaniu do podatku VAT. Akcyza dotyczy jedynie niektórych wyrobów. Ma charakter cenotwórczy i jest wkalkulowana w cenę sprzedaży towaru. To z kolei sprawia, że podatek akcyzowy obciąża konsumpcję, gdyż ciężar ostateczny ponosi nabywca towarów, jakie są objęte akcyzą. 

Do podatków pośrednich zaliczamy podatek VAT i podatek akcyzowy. To specyficzne rodzaje podatków, które mają szereg cech.