E-sprawozdania – czym się cechują?

Sprawozdania finansowe są wykonywane praktycznie przez każde przedsiębiorstwo. Ułatwieniem jest skorzystanie z e-sprawozdań, które pozwalają wykonywać zadania bez konieczności korzystania z formatu papierowego. Czym cechują się e-sprawozdania? Co daje skorzystanie z takiego rozwiązania?

Read More »

Doradztwo podatkowe

Podatki to niezwykle skomplikowany obszar działalności niemal każdego przedsiębiorstwa. Dla przykładu, sama ustawa o podatku VAT liczy sobie – łącznie z załącznikami – ponad 300 stron. A przecież każdego nowego roku w Polsce są tworzone nowe obciążenia, a ustawy dotyczące istniejących – modyfikowane. W związku z tym pomoc doświadczonych doradców jest dla wielu firm niezbędna.

Read More »

Postępowanie podatkowe – jakie obowiązki mają podatnicy?

Postępowanie podatkowe jest czynnością, która może dotyczyć praktycznie każdego przedsiębiorcy. Głównym zadaniem kontroli podatkowej jest zbadanie, czy dana firma prawidłowo realizuje swoje zobowiązania w prawie podatkowym. Mowa tutaj przede wszystkim o prawidłowym naliczaniu i odprowadzaniu stosownych podatków. Podczas postępowania podatkowego podatnicy mają nie tylko prawa, ale również obowiązki, które dokładnie zostały opisane w niniejszym artykule.

Read More »

Audyt wewnętrzny – co warto o nim wiedzieć?

Audyt to system kontroli i inspekcji, który odbywa się w przedsiębiorstwie w dowolnym sektorze działalności, na przykład w celu usprawnienia procesów lub sprawdzenia, czy rzeczywiście działa ono w sposób zgodny z prawem, na przykład w sprawach księgowych. Istnieje wiele rodzajów audytu, przy czym audyt wewnętrzny pomaga firmie w realizacji jej celów poprzez ocenę i poprawę…

Read More »

Bezpłatne porady prawnicze – oferta różnych podmiotów

Trudno byłoby funkcjonować w życiu codziennym bez choćby pobieżnego kontaktu z kwestiami prawnymi. Potrzeba konsultacji z prawnikiem to sytuacja, której doświadcza prędzej czy później większość obywateli kraju. I choć kwestie finansowe mogą być tu sporą barierą, na całe szczęście istnieją także organizacje, które pozwolą nam wziąć udział w darmowej konsultacji. Jakiego rodzaju pomoc prawną możemy…

Read More »

Postępowanie mediacyjne – kto może je poprowadzić?

Konieczność dochodzenia swoich praw przed sądem zawsze wiąże się z pewną dozą stresu, niekiedy stanowiąc źródło głębokich, negatywnych emocji. Jednak nie każda sprawa musi zakończyć się dopiero z momentem wydania wyroku przez sędziego. Zarówno spory cywilne, jak i gospodarcze można rozwiązać również na drodze ugody. Tu właśnie wyłania się niebagatelna rola mediatora, którego strony mają…

Read More »

Jak wybrać doradcę kredytowego?

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest trudnym i długotrwałym procesem. Trzeba również pamiętać, że jest to obciążenie, które będzie miało wpływ na budżet domowy przez co najmniej kilka, jak nie kilkanaście lat. W takiej sytuacji warto poszukać pomocy u doradcy kredytowego, by wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Read More »

Podatek u źródła

Nie jest dziwny fakt, że wszystko w ostatnich czasach podlega opodatkowaniu. Jest to rzecz normalna dla wszystkich przedsiębiorców. Poniżej wyjaśniamy co to takiego podatek u źródła i jakie zmiany zostały wprowadzone w tej kwestii w 2019 roku. Definicja – podatek u źródła Jest to podatek, który pobierany jest w przypadku płatności transgranicznych. Dotyczy on między…

Read More »

W jaki sposób można ograniczyć ryzyko związane z cenami transferowymi?

Jak powszechnie wiadomo ustalone lub narzucone warunki gospodarcze lub finansowe, mogą mieć dość skomplikowany charakter pomiędzy poszczególnymi podmiotami powiązanymi. W aktualnych przepisach prawa podatkowego znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sporządzania pełnej dokumentacji podatkowej. Z dokumentacji tej mogą korzystać zainteresowane organy podatkowe.

Read More »