Najnowsze artykuły

Czy firma może funkcjonować bez instrumentów do zarządzania ryzykiem ?

Nie ma człowieka, który w swoim życiu nie musiał podjąć jakiegoś ryzyka. Podjęcie trudnej decyzji wiąże się z niemal każdą dziedziną codziennej egzystencji. Zarządzenie ryzykiem jest nieodłącznym elementem w biznesie i prowadzeniu własnej firmy. Dlatego warto posiąść wiedzę umożliwiającą wychodzenie z ryzykownych ekonomicznych uwarunkowań. Ryzyko w ekonomii oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, która może mieć negatywne wpływ na zrealizowanie strategii biznesowej. Żadna poważna firma nie zacznie swojej działalności bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka rynku i czynników mogących mieć wpływ na…

Czym są podatki pośrednie?

Podatki pośrednie to specyficzna grupa podatków, w skład której wchodzą podatek VAT i podatki akcyzowe od…

Restrukturyzacja firmy czy może upadłość – co będzie lepsze?

W dobie powszechnie panującego kryzysu, który towarzyszy praktycznie każdej z branż, jak i trudności mających związek z…