Restrukturyzacja firmy czy może upadłość – co będzie lepsze?

Restrukturyzacja

W dobie powszechnie panującego kryzysu, który towarzyszy praktycznie każdej z branż, jak i trudności mających związek z wypłacalnością, większość właścicieli firm, zastanawia się co będzie lepsze, restrukturyzacja czy może upadłość? 

Kiedy restrukturyzacja, a kiedy upadłość? 

Postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć uniknięciu ogłaszania upadłości przez firmę. Będzie to możliwe w ramach różnych typów postępowania, które służyć mają zawarciu stosownego układu z wierzycielami. O restrukturyzację starać się mogą nie tylko niewypłacalne podmioty, ale również takie, które przewidują niewypłacalność w niedługim czasie. 

O ile proces restrukturyzacji to koło ratunkowe dla właścicieli firm, o tyle złożenie wniosku o upadłość to obowiązek, który wynika z ustawy o prawie upadłościowym. Żeby mogło być wydane postanowienie o upadłości, dłużnik musi posiadać minimum dwóch wierzycieli, jak i majątek pozwalający na pokrycie kosztów całego postępowania i częściowe zaspokojenie swoich wierzycieli. Na tej stronie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia.

Restrukturyzacja a upadłość – jakie są korzyści? 

W wypadku restrukturyzacji firmy największym plusem, będzie na pewno możliwość uniknięcia ogłaszania upadłości. Z kolei zaś zawarcie układu, oznaczać będzie zmianę co do zasad spłacania zobowiązań dzięki umorzeniu ich części, rozłożeniu długu na odpowiednie raty, udzielanie karencji w spłacie albo konwersję swoich wierzytelności na akcje albo udziały. Ważne pozostaje również to, iż w toku restrukturyzacji nie dojdzie do przymusowego zlikwidowania naszego majątku. 

Restrukturyzacja

Jeśli chodzi o upadłość, największy plus to możliwość uniknięcia większych problemów w przyszłości, które mogłyby być związane, chociażby z ewentualnym postępowaniem komorniczym. W wypadku, kiedy nie zostanie dopełniony obowiązek składania wniosku o upadłość we właściwym czasie, może dochodzić do ponoszenia odpowiedzialności przez dłużnika albo zarząd, który go reprezentuje. Przykład to odpowiedzialność podatkowa, odszkodowawcza, a czasami także niestety karna.