Audyt wewnętrzny – co warto o nim wiedzieć?


Audyt to system kontroli i inspekcji, który odbywa się w przedsiębiorstwie w dowolnym sektorze działalności, na przykład w celu usprawnienia procesów lub sprawdzenia, czy rzeczywiście działa ono w sposób zgodny z prawem, na przykład w sprawach księgowych. Istnieje wiele rodzajów audytu, przy czym audyt wewnętrzny pomaga firmie w realizacji jej celów poprzez ocenę i poprawę efektywności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli.

Co to jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest systemem kontroli wewnętrznej firmy i składa się z zestawu środków, polityk i procedur ustanowionych w danej organizacji w celu ochrony jej majątku, minimalizacji ryzyka, zwiększenia efektywności procesów operacyjnych oraz optymalizacji i zapewnienia rentowności działalności. Wraz ze wzrostem wielkości firmy, audyt wewnętrzny staje się oczywisty. Powód? Im bardziej firma się rozwija, tym bardziej kierownictwo nie jest w stanie kontrolować każdego z procesów, które wykorzystuje. W ten sposób, dzięki audytowi wewnętrznemu, kierownictwu łatwiej jest sprawdzić, czy wszystkie funkcje w każdym z działów są wykonywane skutecznie, obiektywnie analizowane i w razie potrzeby podejmowane są działania.

Jaki jest cel audytu wewnętrznego w organizacji?

Audyt wewnętrzny pozwala na prowadzenie bieżącej kontroli zarządzania przedsiębiorstwem, jak również metody kontroli zarządzania finansami. Dzięki audytowi wewnętrznemu, procent prawdopodobieństwa, że organizacja zwiększy osiągnięcie swoich celów jest bardzo wysoki. I dlaczego? Ponieważ audyt wewnętrzny służy między innymi do wykrywania oszustw, malwersacji i wszelkich przypadków przekierowania pieniędzy lub towarów, dzięki czemu finanse firmy, czy organizacji są bezpieczne – sprawdź usługi firmy pwc.pl

Audyt jest wymagany, aby wykryć wszelkie odchylenia w organizacji i być w stanie skorygować je jak najszybciej i jak najskuteczniej. Jest przeprowadzany przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę techniczną, takie jak biegli rewidenci lub osoba w przedsiębiorstwie posiadająca wystarczające kwalifikacje zawodowe, aby to zrobić. Muszą oni wykonywać swoją pracę bezstronnie, niezależnie i obiektywnie oraz zawsze przestrzegać standardów zawodowych. Organizacja musi również przekazać biegłemu rewidentowi wszelkie informacje i akta niezbędne do przeprowadzenia możliwie najdokładniejszego badania, co pozwoli na wierną i dokładną ocenę tego, co faktycznie dzieje się w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, a co właśnie podlega audytowi i jest jego najbardziej istotną częścią.