Bezpłatne porady prawnicze – oferta różnych podmiotów


Trudno byłoby funkcjonować w życiu codziennym bez choćby pobieżnego kontaktu z kwestiami prawnymi. Potrzeba konsultacji z prawnikiem to sytuacja, której doświadcza prędzej czy później większość obywateli kraju. I choć kwestie finansowe mogą być tu sporą barierą, na całe szczęście istnieją także organizacje, które pozwolą nam wziąć udział w darmowej konsultacji. Jakiego rodzaju pomoc prawną możemy uzyskać za darmo?

Bezpłatne konsultacje – szeroki wachlarz spraw

Rozwiązywanie problemów prawnych w ramach usług świadczonych za darmo nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji życiowych. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać głównie osoby prywatne – bezpłatne doradztwo prawne nie jest z zasady świadczone przedsiębiorcom. Jednak mimo takiego ograniczenia mamy tu do czynienia z dużą liczbą sytuacji, w których możemy zwrócić się do uprawnionego podmiotu o pomoc prawną.

Najczęściej poszukiwane są porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy, ale nie brakuje także osób, które potrzebują wsparcia w dziedzinie prawa podatkowego lub karnego. W jednostkach publicznych, które zajmują się tego typu działalnością, uzyskamy konsultację z radcą prawnym lub adwokatem. Specjalistyczne punkty świadczące pomoc prawną dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej znajdują się w większości dużych i małych miast.

Eksperci w dziedzinie doradztwa prawnego – non-profit i pro bono

Usługi, które znajdują się w ofercie miejskich punktów bezpłatnej pomocy prawnej, to nie jedyna droga, by uzyskać skuteczną poradę, nawet w bardzo specyficznych sprawach. Taką ofertę kierują też do obywateli rozmaite organizacje pożytku publicznego, które otrzymują dofinansowania na prowadzenie darmowej działalności.

Część z nich zajmuje się ogółem kwestii prawnych, z jakimi mogą borykać się ich klienci, inne z kolei mają swoje obszary specjalizacji. Przykładem organizacji doradczych działających w konkretnej niszy mogą być choćby fundacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, walką z nałogami, prawami zwierząt lub prawami konkretnej grupy zawodowej. Ich pracownicy to nie tylko osoby stawiające pierwsze kroki na drodze do kariery prawniczej – spotkamy tu także prawników z powołania, którzy pragną dzielić się swoim doświadczeniem.

Jeszcze inną kategorię bezpłatnych usług prawnych stanowią propozycje konkretnych kancelarii prawniczych lub indywidualnych prawników, którzy decydują się na świadczenia pro bono. Najczęściej wynika to z personalnych przekonań oraz prospołecznego nastawienia danego prawnika, a przy okazji może stanowić kolejny etap doskonalenia się w zawodzie.