Audyt zewnętrzny a wewnętrzny – jakie są kluczowe różnice?


Firmy, które chcą wykonać profesjonalny audyt finansowy swojej firmy mają do wyboru audyt zewnętrzny i wewnętrzny. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie są różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie wybrać odpowiednie z nich.

Jaki główny cel?

Głównym celem audytu wewnętrznego jest oczywiście sprawdzenie realnego stanu systemu zarządzania. Dzięki skrupulatnym badaniom zdecydowanie łatwiej jest ustalić rzeczywistą zdolność do osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów. Jeżeli chodzi o audyt zewnętrzny, to jego podstawowym celem jest z kolei wykazanie zdolności wywiązania się z określonych wymagań.

Zakres i systematyczność

Rzetelny audyt finansowy firmy obejmuje tak naprawdę całą organizację. Warto wyraźnie zaznaczyć, że analizuje on nie tylko przeszłe dokonania, ale również przyszłe (zamierzenia firmy). Prowadzone są one dość regularnie i często. Jeżeli chodzi o zewnętrzny audyt, to obejmuje on w swoim zakresie jedynie ograniczony obszar i opiera się w dużej mierze głównie na zapisach albo rozmowach z wybranymi pracownikami. Jeżeli chodzi o systematyczność, to prowadzony jest on dość rzadko.

Jakie pozostałe różnice ma audyt wewnętrzny i zewnętrzny?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby, które go przeprowadzają mają zazwyczaj bardzo dużą znajomość danej organizacji. Inaczej prezentuje się oczywiście sytuacja w przypadku audytów zewnętrznych. W tym konkretnym przypadku audytor bardzo rzadko kiedy posiada wiedzę na temat danej firmy i jej funkcjonowania. Wewnętrzne badania koncentrują się przede wszystkim na doskonaleniu i osiąganiu kluczowych celów danej organizacji. Zewnętrzne badania skupiają się z kolei na skrupulatnym zbieraniu dowodów z przeszłości oraz na ich precyzyjnym analizowaniu. Przy audytach wewnętrznych bardzo często zaangażowane jest nie tylko kierownictwo, ale również poszczególni pracownicy. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku tych zewnętrznych. Tutaj najbardziej zainteresowany jest zazwyczaj klient albo certyfikator.