W jaki sposób można ograniczyć ryzyko związane z cenami transferowymi?


Jak powszechnie wiadomo ustalone lub narzucone warunki gospodarcze lub finansowe, mogą mieć dość skomplikowany charakter pomiędzy poszczególnymi podmiotami powiązanymi. W aktualnych przepisach prawa podatkowego znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sporządzania pełnej dokumentacji podatkowej. Z dokumentacji tej mogą korzystać zainteresowane organy podatkowe.

O czym należy pamiętać?

Aktualne przepisy co prawda nie określają żadnego wzoru, ani dokładnej formy pełnej dokumentacji cen transferowych. Podatnicy mają pełną swobodę. Niezbędny jest jednak katalogi obligatoryjnych elementów, które koniecznie muszą znaleźć się w dokumentacji podatkowej. Aby ograniczyć ryzyko związane z cenami transferowymi należy oczywiście skupić się na prawidłowym sporządzeniu pełnej dokumentacji samych cen transferowych. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji bardzo wiele narzędzi, dzięki którym można znacząco ograniczyć ryzyko związane z nieprawidłowo ustalonymi cenami transferowymi. Do takich narzędzi można zaliczyć między innymi uprzednie porozumienie cenowe. Jest to specjalna instytucja, dzięki której można zminimalizować nie tylko ryzyko nieprawidłowego ustalenie cen transferowych, ale również ryzyko, które związane jest bezpośrednio z kontrolą podatkową.

Ceny transferowe a materializacja ryzyka

Przedsiębiorcy powinni pamiętać również i o tym, że ryzyko podatkowe związane bezpośrednio z cenami transferowymi może się zmaterializować. Dość częstym przypadkiem jest między innymi materializacja ryzyka związanego na przykład z podwójnym ekonomicznym opodatkowaniem. Taki problem pojawia się przede wszystkim w relacjach transgranicznych. To właśnie wówczas może dojść do opodatkowania tego samego dochodu w dwóch różnych podmiotach, które mają rezydencje podatkowe w oddzielnych jurysdykcjach. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to podatnik powinien jak najszybciej zgłosić się do Ministra Finansów, aby ten podjął stosowne działania mające na celu usunięcie podwojonego opodatkowania. Ceny transferowe oferują bardzo wiele możliwości, ale należy obsługiwać się nimi z dużą ostrożnością – www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html.