Co oznacza CFO?


CFO jest skrótem od słów Chief Financial Officer. Oznacza ono dyrektora finansowego, która jest jedną z najważniejszych osób w firmie. Razem z dyrektorem handlowym i dyrektorem produkcyjnym, CFO zajmuje jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w danym przedsiębiorstwie. Czym się zajmuje osoba na tym stanowisku? Jaki najczęściej ma zakres obowiązków?

Obowiązki CFO

Dyrektor finansowy zajmuje odpowiedzialne stanowisko, które jest zwiazane z zarządzaniem środki finansowymi w organizacji. Należy zatem podkreślić, że odpowiada ona za ewidencję finansową, planowanie wydatków, a także sprawozdawczość w firmie.

CFO ma za zadanie nadzorować przygotowane raporty i sprawozdania finansowe, a także realizować strategię finansową organizacji. Ocenia on wszelkie projekty inwestycyjne i nadzoruje tworzenie budżetu rocznego oraz planów na dalsze lata. Oprócz tego wymienić można:

  • optymalizowanie polityki związanej z podatkami,
  • odpowiadanie za funkcjonowanie kontroli wewnątrz firmy.
  • dbanie o zachowanie płynności finansowej i zabezpieczenia ryzyka kursowego, a także stóp procentowych,
  • współpracę z bankami, innymi firmami, inwestorami, czy też organami podatkowymi,
  • nadzorowanie pracy innych działów,
  • motywowanie i rozwijanie umiejętności pracowników.

Na przestrzeni lat obowiązki dyrektora finansowego uległy przeobrażeniom. Aktualnie osoba ta nie odpowiada jedynie za doradztwo oraz dostarczanie danych finansowych, ale także podejmuje wiele strategicznych decyzji w firmie.

Odpowiedzialne stanowisko

Dyrektor finansowy, jako członek zarządu odpowiadający za finanse firmy, pełni wiele funkcji. Powinien posiadać zatem doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędną wiedzę, która pozwoli mu wykonywać pracę sumiennie i z pełnym oddaniem. CFO utrzymuje kontakty z wieloma instytucjami, które są zainteresowane wynikami finansowymi przedsiębiorstwa (banki, inwestorzy instytucjonalni, akcjonariusze, agencje ratingowe). Skrót ten jest amerykańskim określeniem, natomiast w europejskich państwach funkcję finansowego dyrektora określa się często jako FD.

Stanowisko dyrektora finansowego wiąże się z określonym zakresem odpowiedzialności i wykonywanie zadań tak, aby był one zgodne z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy o tym, że to jedno z najważniejszych stanowisk w przedsiębiorstwie, wymaga zatem podejmowania strategicznych decyzji, które zaważą na rozwoju firmy. Polityka finansowa danej organizacji prowadzona jest przez osoby rzetelne i doświadczone, mające za zadanie dbać o płynność finansową, która pozwoli na ciągły rozwój.