Doradztwo podatkowe


Podatki to niezwykle skomplikowany obszar działalności niemal każdego przedsiębiorstwa. Dla przykładu, sama ustawa o podatku VAT liczy sobie – łącznie z załącznikami – ponad 300 stron. A przecież każdego nowego roku w Polsce są tworzone nowe obciążenia, a ustawy dotyczące istniejących – modyfikowane. W związku z tym pomoc doświadczonych doradców jest dla wielu firm niezbędna.

Czym jest doradztwo podatkowe?

Czynności polegające na doradztwie zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. Zgodnie z ustawą, należą do nich czynności polegające na:

  • udzielaniu informacji oraz opinii na temat zobowiązań podatkowych i celnych,
  • udzielaniu porad dotyczących procedury egzekucji administracyjnej,
  • prowadzeniu ewidencji na cele podatkowe,
  • przygotowywaniu zeznań podatkowych,
  • reprezentacji podczas postępowań prowadzonych w związku z realizacją obowiązków podatkowych,
  • wykonywanie audytu funkcji podatkowej.

Kto może być doradcą podatkowym? Rola doradztwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Podmioty, które są na mocy ustawy uprawnione do przeprowadzania czynności polegających na doradztwie podatkowym, to: osoby wpisane na listę doradców podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do tej listy mogą zostać wpisane osoby, które zdały państwowy egzamin i posiadają co najmniej półroczną praktykę zawodową zdobytą na terenie w Polski.

Wymóg 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego nie dotyczy osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk prawnych lub ekonomicznych. Te dość restrykcyjne wymogi wynikają z faktu, iż podatki są najważniejszym źródłem dochodów budżetowych państwa, a usługi świadczone w ramach doradztwa wywierają bezpośredni wpływ na wysokość podatku płaconego przez przedsiębiorstwa; co więcej, wszelkie błędy i nieprawidłowości popełniane w tym zakresie oznaczają dla podatników dotkliwe sankcje. Z drugiej strony, rzetelne doradztwo podatkowe (jak te) pomaga zapewnić przedsiębiorstwu poprawę sytuacji w obszarze płynności finansowej w wyniku optymalizacji obciążeń podatkowych.