Podatek u źródła


Nie jest dziwny fakt, że wszystko w ostatnich czasach podlega opodatkowaniu. Jest to rzecz normalna dla wszystkich przedsiębiorców. Poniżej wyjaśniamy co to takiego podatek u źródła i jakie zmiany zostały wprowadzone w tej kwestii w 2019 roku.

Definicja – podatek u źródła

Jest to podatek, który pobierany jest w przypadku płatności transgranicznych. Dotyczy on między innymi odsetek od kredytów, usług transportowych i widowiskowych oraz tytułu świadczeń doradczych i biurowych. Podatnikiem w tym przypadku jest osoba, która otrzymuje wypłatę. Może ona wynikać z wynagrodzenia za płatności licencyjne czy odsetki. Płatnik natomiast to osoba, której zadaniem jest opłata podatku do urzędu skarbowego. Zatem płatnik pobiera podatek ciążący na podatniku, który otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto. Jest to suma pomniejszona o kwotę podatku u źródła. Stawki podatku są ustanawiane wewnętrznie dla danego kraju lub też wynikają z umów zawieranych między krajami, które mówią o unikaniu podwójnego opodatkowania. W 2019 roku wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące podatku u źródła.

Obowiązujące zmiany i certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej. Jest to zaświadczenie, które zawiera informacje o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika. Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie danego kraju. Wprowadzenie certyfikatu sprawiło, że możliwe stało się zwolnienie z podatku dochodowego lub wprowadzenie stawki, która wynika z umów określających unikanie podwójnego opodatkowania.

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się czy możesz uniknąć lub zmienić zasady naliczania stawek za podatek u źródła? Dopytaj się o szczegółowe informacje u swojego doradcy finansowego. Należy pamiętać, że ważne jest posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji, który pomoże w całym procesie związanym z uniknięciem podwójnego opodatkowania.